Σάββατο 26 Μαΐου 2018

Στην άκρη του δρόμου

Πρωινό Σαββάτου 26 Μαΐου. 
Η άνοιξη μόλις έφτασε στο Γαρδίκι. 
Λεπτομέρειες από την άκρη του δρόμου 
για την Οξυά.

I.E.K