Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Νέα από το Δήμο μας

  του Δ. Παπ.
Μετά τη Σολομώντεια λύση που δόθηκε στις διαφορές, ανάμεσα στους κατοίκους των δυο κωμοπόλεων, σχετικά με τη δημιουργία του Δήμου μας (δηλ. το όνομα το έδωσε  η Μακρακώμη και το κτήριο η Σπερχειάδα), η αγαστή συμπόρευση στον κοινό Δήμο, Σπερχειαδιτών και Μακρακωμιτών συνεχίζεται… Από αρχαιοτάτων χρόνων η πορείες τους ήταν παράλληλες: Αστυνομία η Σπερχειάδα, αστυνομία η Μακρακώμη. Εφορία η Μακρακώμη, εφορία η Σπερχειάδα. Γυμνάσιο η Σπερχειάδα, γυμνάσιο η Μακρακώμη. Έτσι με τη βοήθεια γελοίων τοπικών κομματαρχών και τη συμπαράσταση ανίκανων βουλευτών δημιούργησαν ένα δημοσιοϋπαλληλικό τέρας αχρήστων υπηρεσιών στις δυο μικρές αυτές πόλεις. Σήμερα ενώ είμαστε σε ελεύθερη πτώση προς ανύπαρκτο πάτο, το ίδιο βιολί συνεχίζεται! Γίνονται κινήσεις, μαζεύονται υπογραφές  από μεν τους Σπερχειαδίτες ο Δήμος να ονομαστεί Δήμος Σπερχειάδας και από τους Μακρακωμίτες να μεταφερθεί η έδρα του Δήμου στη Μακρακώμη (εφημερίδα «ΑΧΙΛΛΕΑΣ», Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011, σελ. 8). Θα μας τρελάνουν. Ας ξεκινήσουμε κι εμείς συλλογή υπογράφων για την ενσωμάτωση της κοινότητας μας στο Δήμο Βαρδουσίων μαζί με την Αρτοτίνα ή στο Δήμο Καρπενησίου με το Κρίκελο  Αϊ σιχτήρ με τους τρελαμενους.


Ο Δήμος μας εκπονεί το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα (ΕΠ) για την περίοδο 2011-2014. Θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον Δήμο, σε μία περίοδο όπου αλλάζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, και ταυτόχρονα συμπίπτει με τα τελευταία έτη υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Είναι ένα ουσιαστικό μέσο για την αποτελεσματικότερη, οργάνωση και διαχείριση των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων, και για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Για την εκπόνησή του Ε.Π., απαιτείται η μέγιστη κοινωνική συζήτηση, από όλα τα μέλη της τοπικής κοινωνίας. Τις επόμενες μέρες εβδομάδες (έως 28 Νοεμβρίου 2011) οι πολίτες του δήμου μας μπορούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για όλα τα θέματα του δήμου και για κάθε δράση που κρίνουν αναγκαία για τον τόπο μας. Θα μπορούν να συμπληρώνουν το σχετικό ερωτηματολόγιο και να καταθέτουν τις προτάσεις και τη γνώμη τους σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα, στα ΚΕΠ του Δήμου και ηλεκτρονικά στο email: diabouleuseis@gmail.com συμπληρώνοντας το σχετικό αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του δήμου www.sperxiada.gr.




Δεν υπάρχουν σχόλια: